Autor: Administrator,   data: 15.02.2011

Projekt "Edukacja psychopedagogiczna dla społeczności miasta Białegostoku"

W dniu 15 lutego 2011 r. rozpoczęły się wykłady realizowane przez NWSP w ramach projektu „Edukacja psychopedagogiczna dla społeczności miasta Białegostoku” objętego honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. Pierwsze wykłady prowadzone przez dr Dariusza Juchnowicza poświęcone były problematyce uzależnień od narkotyków, alkoholu, Internetu, dopalaczy. Zaprezentowano różne sposoby przeciwdziałania uzależnieniom, metody pomocy uzależnionym i ich rodzinom. W wykładach i warsztatach uczestniczyła młodzież szkół średnich i nauczyciele.

W programie „Gość Dnia” w TVP Białystok Rektor Uczelni dr Marek Jasiński przybliżył przyczyny i uwarunkowania od uzależnień oraz ich skutki, konsekwencje zdrowotne.

 

Gość Dnia - dr Marek Jasiński, 15.02.2011 - TVP Białystok

Harmonogram wykładów projektu