Autor: Administrator2,   data: 11.12.2018

Porozumienie

W dniu 24.XI.2018 r. zostało podpisane porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji i Strażą Miejską w Białymstoku zawarte z Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Białymstoku w zakresie zrealizowania projektu „Wspólna Idea doskonalenia umiejętności w działaniu na rzecz bezpieczeństwa Podlasia”.


Działanie NWSP na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji i Straży Miejskiej w Białymstoku w ramach Projektu obejmą nieodpłatne szkolenia dla funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej w cyklu dwuletnim w dwóch częściach:
Część I realizowana od stycznia do maja 2019 r.
Część II realizowana od listopada 2019 r. do maja 2020 r.


   Tematyka projektu:

 • kompetencje miękkie w działaniach Policji i Straży Miejskiej
   
 • zakres obowiązywania nowych nowelizowanych przepisów prawnych
   
 • komunikacja interkulturowa
   
 • interpretacja przepisów ruchu drogowego w działaniach Straży Miejskiej
   
 • pomoc przedmedyczna