Autor: Administrator2,   data: 16.12.2014

Order Legii Honorowej

W dniu 13 grudnia b.r. w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bialymstoku odbyła się uroczystość związana z przyznaniem Naszemu Wykładowcy – prof. Ewie Drozda-Senkowskiej Orderu Legii Honorowej, za szczególne osiągnięcia naukowe, przyznanego przez Prezydenta Republiki Francji François Hollande.

W auli Uczelni odbyło się uroczyste spotkanie wyróżnionej Profesor ze studentami i kadrą naukowo-dydaktyczną. Podczas swojego wystąpienia, prof. Ewa Drozda-Senkowska opowiadając o kulisach uzyskania zaszczytnego tytułu, wzbudziła wielkie zainteresowanie wśród zgromadzonych słuchaczy.

Na zakończenie tej uroczystości Rektor Marek Jasiński, prof. NWSP podkreślił rangę i znaczenie tego wyróżnienia dla naszej Uczelni. Jest to powód do dumy i zaszczyt posiadać w swoich szeregach tak znamienitego naukowca i wykładowcę.