Autor: Administrator2,   data: 25.10.2007

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Postawy współczesnej młodzieży wobec kultury"

W dniu 24 października 2007 r. w Białymstoku odbyła się zorganizowana przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Postawy współczesnej młodzieży wobec kultury".

Celem konferencji było określenie form i zakresów współczesnych działań kulturotwórczych, ich efektywności i miejsca w życiu młodzieży, a także zdefiniowanie standardów kompetencji nauczyciela (animatora kultury) w realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury wśród dzieci i młodzieży.

Temat konferencji był wielowątkowy, bowiem podjęto różnorodny w swej treści problem kultury, jej współczesną kondycję i siłę oddziaływania, a także niekwestionowaną rolę w kształtowaniu osobowości młodego człowieka.

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli przedstawiciele nauk z różnych ośrodków akademickich z całej Polski, a także twórcy i animatorzy kultury oraz nauczyciele praktycy i młodzież.

Galeria zdjęć