Autor: Administrator2,   data: 17.02.2020

UWAGA STUDENCI!

 

Rok IV i V Psychologia

Dnia 22.02.2020 r. odbędą się wpisy ocen z praktyk  do kart egzaminacyjnych

o godzinie 15.30. Karty należy złożyć w Rektoracie lub przekazać

Pani dr Agnieszce Iłendo - Milewskiej.

 

Dnia 18.02.2020 (wtorek) o godzinie 12.00

odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu "Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka"

prowadzonego przez dr hab. n. med. Agatę Korzeniecką-Kozerską

 

Dnia 22.02.2020 (sobota) o godzinie 10.20

odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu "Ochrona własności intelektualnej"

prowadzonego przez dr Łukasza Twarowskiego

 

Dnia 29.02.2020 (sobota) w godzinach 10:10-11:40

odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe

z przedmiotów prowadzonych przez dr Hannę Elżanowską

Z uwagi na to, że semestr zimowy kończy się 28.02.2020

wszyscy studenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego

powinni złożyć do 28.02. w Rektoracie podanie o wydłużenie sesji egzaminacyjnej

 

Dnia 01.03.2020 (niedziela) o godzinie 13.20

odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe

z przedmiotów prowadzonych przez dr Ewę Romanowską

Z uwagi na to, że semestr zimowy kończy się 28.02.2020

wszyscy studenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne II rok I stopnia studia stacjonarne

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Kryminalistyka

odbędzie się 06.03.2020 (piątek) godz. 14.30

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne II rok I stopnia studia niestacjonarne

Egzamin poprawkowy oraz inne zaległości (ćwiczenia) z przedmiotu Kryminalistyka 

odbędzie się 07.03.2020 (sobota) godz. 10.00