Autor: Administrator2,   data: 14.01.2020

UWAGA!

Studenci, którzy nie otrzymali zaliczenia lub nie stawili się na zaliczenie

z przedmiotu prowadzonego przez dr Karolinę Malinowską-Krutul

są zobowiązani zgłosić się na zaliczenie poprawkowe

w dniu 18.01.2020 r. (sobota) o godzine 11:50.

 

Wszyscy studenci zobowiązani są do złożenia kart egzaminacyjnych dnia 18.01.2020 r. (sobota) o godzinie 11:40 w Rektoracie celem wpisania ocen.

 

 

II rok I stopnia Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia niestacjonarne, specjalność: zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe

Zaliczenie poprawkowe z ćwiczeń z przedmiotu "Kryminologia" prowadzonego przez dr Agnieszkę Daniszewską

odbędzie sie 25.01.2020 (sobota) o godzinie 9:30

 

V rok Psychologii - jednolite niestacjonarne studia magisterskie

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu "Psychologia stresu" prowadzonego przez mgr Agatę Głogowską

odbędzie się 01.02.2020 (sobota) o godzinie 9:00