Autor: Administrator2,   data: 29.03.2010

NWSP w Białymstoku ma możliwość wysłania studentów na studia zagraniczne do Szkocji

NWSP w Białymstoku ma możliwość wysłania studentów na studia zagraniczne do Szkocji na uniwersytet w mieście Dundee (University of Abertay Dundee, http://www.abertay.ac.uk/). Uniwersytet ten słynie głównie z jednego z najlepszych w Europie wydziałów IT (Technologia Informacyjna).

Studiując cały rok student ma możliwość uzyskania dyplomu ukończenia studiów na zagranicznej uczelni w stopniu Bachelors i Bachelors with Honours (odpowiednik polskiego licencjatu). Jest możliwość uzyskania w/w dyplomu w następujących kierunkach:

* Sociology
* Sport & Psychology
* Social Science
* General Studies (Psychology).

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, rok studiów, rodzaj – stacjnarne czy niestacjonarne, e-mail na uczelniany e-mail: nwsp@nwsp.bialystok.pl w tytule wpisując SZKOCJA. Osoby, które się zgłoszą, otrzymają w niedługim czasie e-mail z informacją o miejscu i terminie spotkania z uczelnianym koordynatorem ds. wymian studentów Panem Błażejem Młynarczykiem. Spotkanie informacyjne odbędzie się około połowy maja 2010 roku.

Serdecznie zapraszamy!