Autor: Administrator2,   data: 20.07.2011

Nowy kierunek "Praca socjalna" w NWSP

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 20 lipca 2011 r. wydał decyzję nadającą Wydziałowi Nauk o Wychowaniu Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku "Praca socjalna".

Pozytywnie zostały ocenione plany studiów, programy nauczania, koncepcje kształcenia, baza materialna i dydaktyczna Uczelni. Zostały spełnione wymagania kadrowe stanowiące minimum kadrowe dla kierunku "Praca socjalna".

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku rozpoczęła rekrutację na kierunek Praca socjalna na rok akademicki 2011/2012. Serdecznie zapraszamy!

 

Rekrutacja Praca socjalna