Autor: Administrator2,   data: 16.07.2016

 Nowy kierunek na studia II stopnia (magisterskich)

Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało decyzję w dniu 08.07.2016r nadającą uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne" o profilu praktycznym.

Zapraszamy do składania dokumentów na rok akademicki 2016/2017.

Studia II stopnia (magisterskie): kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

  • studia przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich
    z Bezpieczeństwa wewnętrznego i innych kierunków

  • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

  • specjalności

1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
2. Zarządzanie bezpieczeństwem podmiotów gospodarczych
3. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
4. Ochrona ludności i obrona cywilna