Autor: Administrator,   data: 12.07.2012

 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna

z wizytą w Portugalii
 

Nasza obecność – 9eme Colloque International de Psychologie Sociale
w Portugalii.

Podlasie wyznacza wschodnią granicę Unii Europejskiej. Inaczej niż pozostałe obszary Polski, jednolite pod względem populacji, jest od wieków zamieszkałe przez zróżnicowane etnicznie i religijnie grupy. Zamieszkują tu Tatarzy, Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Rosjanie, Romowie, muzułmanie, katolicy i prawosławni oraz od niedawna Czeczeni.

W Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku od listopada 2011 zespół badawczy kierowany przez naszego pracownika prof. Ewę Drozdę-Senkowską prowadzi badania, których przedmiotem są oceny grup społecznych i relacje między grupami społecznymi. Prof. Ewa Drozda-Senkowska jest obywatelką Francji.

Wyniki pierwszego etapu badań były prezentowane przez autorski program Joanny Nawrockiej i Agnieszki Iłendo-Milewskiej w dniach od 1 do 4 lipca 2012 podczas międzynarodowej konferencji psychologii społecznej w Porto (Portugalia). Prezentacje zatytułowane “Perception des groupes sociaux en Pologne à la frontière de l’Union Européenne’’ i “Image des minorites nationales et ethniques en Pologne a la frontiere de l’Union Europeenne’’ spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji a w szczególności psychologów z różnych krajów.