Autor: Administrator2,   data: 06.06.2008

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Podmiotowość w edukacji. Ujęcie interdyscyplinarne. Kategorie – realia – tendencje"

Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku pod hasłem "Podmiotowość w edukacji. Ujęcie interdyscyplinarne. Kategorie – realia – tendencje" odbyła się w Supraślu w dniach 5–6 czerwca 2008 roku. W spotkaniu naukowym uczestniczyli profesorowie, doktorzy i magistrzy z wielu ośrodków naukowych w całej Polsce, jak również zaproszeni goście z zagranicznych uczelni z Włoch, Słowacji i Białorusi.

Celem konferencji było podjęcie dyskusji na temat podmiotowości w edukacji w kontekście nauczyciela, ucznia oraz specyficznych potrzeb w tym obszarze. Podmiotowość w kształceniu i wychowaniu, eksponuje prawa każdego uczestnika edukacji do współdecydowania o wszystkim, co się na nią składa, możliwość nieskrępowanego rozwoju i samorealizacji, prawo do szacunku ze strony innych uczestników procesów oświatowych. Dlatego też konferencja sprzyjała podejmowaniu dyskusji w sferze pedagogicznej, społecznej oraz psychologicznej.

Galeria zdjęć