Autor: Administrator2,   data: 28.05.2010

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Psychospołeczne uwarunkowania jakości życia.
Rodzina – Szkoła – Praca.
Zagrożenia – Profilaktyka – Terapia"

W dniach 26-28 maja 2010 r. w Augustowie odbyła się zorganizowana przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku  Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Psychospołeczne uwarunkowania jakości życia Rodzina – Szkoła – Praca. Zagrożenia – Profilaktyka – Terapia".

Celem Międzynarodowej Konferencji Naukowej NWSP w Białymstoku było:

  • ukazanie i uświadomienie zagrożeń jakości życia w obszarze: rodzinnym, szkolnym, w środowisku pracy
  • wskazanie na rolę: profilaktyki w środowisku rodzinnym, szkolnym gdzie dużą rolę odgrywają wychowawcy i nauczyciele, miejscu pracy; terapii i wsparcia społecznego jakości życia – uzależnienia  od różnych czynników: alkoholu, narkotyków, papierosów, cyberprzestrzeni - Internetu

Powyższe tematy stanowiły inspirację do wzięcia udziału w naukowej debacie, na którą zaproszeni zostali psychologowie, pedagodzy, rodzice, nauczyciele, lekarze oraz duchowni i młodzież.

Konferencja odbyła się w Hotelu Warszawa w Augustowie.

Galeria zdjęć