Autor: Administrator,   data: 29.05.2014

Międzynarodowa Konferencja Naukowa NWSP
 

W dniu 23 maja 2014 roku Katedra Pedagogiki, Katedra Psychologii i Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku była organizatorem Konferencji Naukowej pod hasłem „Zmieniająca się przestrzeń życia współczesnego człowieka – szanse, zagrożenia, wyzwania”. Celem konferencji było zaprezentowanie wyników prowadzonych badań, analiz, studiów na temat przestrzeni życia współczesnego człowieka w kontekście jej wielowymiarowości, zmienności, nowych szans, możliwości. Zebrani naukowcy z wielu ośrodków akademickich w Polsce i na świecie debatowali na temat:

1. Wielowymiarowość i zmienność przestrzeni życia współczesnego człowieka.

2. Przestrzeń życia współczesnego człowieka (dzieci, młodzieży, osób dorosłych).

3. Przestrzeń społeczna: zagrożenia i wyzwania.

4. Bezpieczeństwo współczesnego człowieka – jako czynnik niezbędny i wzbogacający przestrzeń życia.

Gościliśmy również przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom konferencji za udział w debacie naukowej.

 

Galeria zdjęć