Autor: Administrator,   data: 05.02.2013

Ogólnopolski Konkurs „Jak kochać dziecko” organizowany przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną
w Białymstoku został zakończony w dniu 31.12.2012 r.


Dziękujemy za uczestnictwo tak licznej grupy zainteresowanych.

Łącznie nadesłano z całej Polski 328 prac w trzech kategoriach
w tym 231 prac plastycznych, 85 fotografii i 12 esejów.

Wszystkie prace prezentowały wysoki poziom świadczący o dużych umiejętnościach i talentach uczestników.

W dniu 26 stycznia 2013 r. Komisja składająca się z ekspertów w dziedzinie artystycznej, fotograficznej i językowej rozstrzygnęła Konkurs.

 

Nagrodzone prace:

W kategorii plastycznej - o tematyce: Szczęśliwa rodzina


I miejsce: Jakub Rusiecki lat 9 - Szkoła Podstawowa Nr 45
w Lublinie

II miejsce : Róża Jaroszewicz lat 7 - Zespół Szkół Nr 3
w Hajnówce

III miejsce: Anna Kolasa lat 11- Szkoła Podstawowa Nr 25
w Lublinie

 


Ponadto wyróżniono 10 prac plastycznych:

• Aleksandra Bernatowicz - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie
• Franciszek Gnaczyński - Zespół Placówek Specjalnych działający
   w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie
• Aleksandra Kaczuga - Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Księdza Jana Twardowskiego
   w Lublinie
• Oliwia Zuzanna Korczak - Szkoła Podstawowa Nr 30 im. M. Ziętary – Malewskiej
   w Olsztynie
• Patrycja Kossakowska - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie
• Karolina Ostrowska - Szkoła Podstawowa Nr 30 im. M. Ziętary – Malewskiej
   w Olsztynie
• Paweł Poźniak - Klub Małych Odkrywców
• Joanna Sacharczuk - Zespół Szkół Nr 3 w Hajnówce
• Paulina Skowrońska - Szkoła Podstawowa Nr 30 im. M. Ziętary – Malewskiej
   w Olsztynie
• Jagoda Stelmach - Szkoła Podstawowa Nr 21 w Lublinie im. Królowej Jadwigi
   w Lublinie


W kategorii fotograficznej - o tematyce: Jak kochać dziecko


I miejsce: Justyna Tobolczyk IV Liceum Ogólnokształcącego
w Białymstoku

II miejsce : Ola Bartłomiejczuk Gimnazjum im M Kopernika
w Wysokiem Mazowieckiem

III miejsce: Kazimierz Jankowski, Młodzieżowy Dom Kultury
w Białymstoku

 


Ponadto wyróżniono 8 fotografii:

• Ola Bartłomiejczuk - Gimnazjum im M Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem
• Natalia Bogdan- IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku
• Kazimierz Jankowski - Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku
• Aleksandra Karpowicz - IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida
   w Białymstoku
• Aleksandra Łętowska - Gimnazjum im Mikołaja Kopernika
   w Wysokiem Mazowieckiem
• Dominika Piekarska - IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida
   w Białymstoku
• Sandra Szymańska – Publiczne Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku
• Justyna Tobolczyk - IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku


Komisja powołana ze studentów Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej o specjalności Pedagogika wczesnoszkolna z edukacją artystyczną wyróżniła 20 prac plastycznych o tematyce "Szczęśliwa rodzina":

• Kamila Czyżewska - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lublinie
• Dominika Dmochowska - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie
• Antonina Dolecka - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lublinie
• Karolina Gołaś - Szkoła Podstawowa Nr 25 w Lublinie
• Magdalena Grykin- Szkoła Podstawowa Nr 30 im. M. Ziętary – Malewskiej w Olsztynie
• Natalia Karpiszen- Szkoła Podstawowa Nr 30 im. M. Ziętary – Malewskiej w Olsztynie
• Anna Kulesza - Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych
• Aleksandra Krupińska - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lublinie
• Oliwia Kwiatkowska-Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku
• Zuzanna Leśniewska - Szkoła Podstawowa Nr 30 im. M. Ziętary – Malewskiej w Olsztynie
• Sylwia Mościcka -Zespół Szkół w Sokołach Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sokołach
• Kacper Rakowski- Zespół Placówek Specjalnych działający w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie
• Paulina Roszkowska - Zespół Szkół w Sokołach Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sokołach
• Weronika Sakowicz- Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku
• Gabriela Surowiec - Zespół Szkół im Jana Pawła II w Kleosinie
• Natalia Świerżewska Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych
• Paulina Wardzińska - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie
• Marta Wiśniewska- Szkoła Podstawowa Nr 30 im. M. Ziętary – Malewskiej w Olsztynie
• Dominika Witek - Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Księdza Jana Twardowskiego w Lublinie
• Nikola Zaczeniuk – Szkoła Podstawowa Nr 20 w Zespole Szkół Nr 1 w Białymstoku
:


W kategorii eseje Komisja nie przyznała nagród i wyróżnień.


Prace nagrodzone i wyróżnione można oglądać na wystawie
w Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku ul. Kilińskiego 13
od 14.02.2013 r. do 26.02.2013 r. w godzinach od 9.00 do 17.00.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się
16 marca 2013 roku o godzinie 12.00
w Auli Uczelni przy ul. Jana Pawła II 91 w Białymstoku.

W uroczystości weźmie udział Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska sprawująca honorowy patronat nad konkursem „Jak kochać dziecko.”

 

 

Ogólnopolski Konkurs - "Jak kochać dziecko"

pod honorowym patronatem
Pani Prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej
Pani Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas
Pana Ministra Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka

 

Rok 2012, zgodnie z wolą Sejmu RP, jest poświęcony jednemu z najwybitniejszych polskich pedagogów – Januszowi Korczakowi. W tym roku również mija 70. rocznica jego śmierci w obozie zagłady w Treblince, gdzie zginął razem ze swoimi wychowankami. Dlatego też, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku - postanowiła zorganizować konkurs, poświęcony pamięci tego wybitnego pedagoga.

Konkurs wiąże się zarazem ściśle z ogłoszeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej roku 2011/2012 – Rokiem Szkoły z Pasją. Nasza inicjatywa podkreśla rangę aktualności trzech filarów pedagogiki Janusza Korczaka: godności dziecka, praw dziecka i dziecięcego obywatelstwa. Ma na celu wzbogacenie oferty szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, rozwijają swoje pasje i talenty. Uczą się odpowiedzialności i wolności. Organizowany konkurs ma na celu integrację rodziny, umacnianie więzi społecznych ma zmierzać do polepszenia komunikacji międzypokoleniowej . Dążymy do uświadomienia społeczeństwu jak ważny jest pozytywny i osobisty kontakt z dzieckiem, czas wykorzystany wspólnie, a nie obok dziecka.

            Konkurs realizowany będzie w trzech kategoriach:

1. Fotograficzny, adresowany do wszystkich mieszkańców Polski, na zdjęcia prezentujące wspólne zabawy, zajęcia z dziećmi.

2. Plastyczny, adresowany do szkół podstawowych na temat: Szczęśliwa rodzina

3. Na najlepszy reportaż, film lub esej; konkurs adresowany do nastolatków, uczniów szkół ponadpodstawowych na tematy: Dekalog mądrego rodzica według nastolatka lub Samorząd szkolny dziś, jutro, pojutrze…

Skład kapituły konkursu zaszczycą znaczące osoby ze świata nauki i kultury. Patronat nad konkursem obejmą przedstawiciele telewizji, radia i prasy. Konkurs będzie trwał do końca grudnia 2012 roku. Najlepsze prace finałowe zostaną wyłonione w grudniu 2012.

Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się w styczniu 2013 roku. Ponadto planujemy organizację otwartych wystaw prac laureatów i osób wyróżnionych. Najlepsze reportaże, filmy, eseje  przedstawione będą w telewizji, radiu, prasie i Internecie. Przewiduje się liczne nagrody rzeczowe.

Przewodniczący konkusu:
dr Agnieszka Iłendo-Milewska
607 98 68 52, ilendoa@wp.pl

Sekretarz:
mgr Natalia Siekierko
rektorat@nwsp.bialystok.pl

 

Regulamin Konkursu

Kupon konkursowy