Autor: Administrator2,   data: 20.06.2018

Nauki o administracji mają charakter interdyscyplinarny, a kształcenie studentów na kierunku administracja jest realizowane w dziedzinie nauk społecznych, w dziedzinie nauk prawnych, w dziedzinie nauk ekonomicznych z uwzględnieniem takich dyscyplin naukowych jak: psychologia, socjologia, nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, nauki o zarządzaniu, nauki o administracji i prawa.

Studia przygotowują absolwenta do realizacji praktycznych, standardowych zadań związanych z szeroko rozumianym procesem administrowania w instytucjach publicznych i niepublicznych.

Nasze specjalności (do wyboru na drugim roku studiów)

Studia stacjonarne:

1. Administracja samorządowa

2. Administracja publiczna

Studia niestacjonarne:

1. Administracja samorządowa

2. Administracja publiczna

Serdecznie zapraszamy!