Autor: Administrator2,   data: 11.10.2018

UWAGA  STUDENCI

 

Stypendium Rektora przyznaje się nie więcej niż 10 % najlepszych studentów  na określonym kierunku studiów.

Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta złożony w Rektoracie Uczelni do dnia 21.10.2018 r.

(druki wniosków dotyczące stypendium zostały zamieszone na stronie Uczelni)