Autor: Administrator2,   data: 08.10.2016

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017
 

Dnia 8 października 2016 roku w Auli Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku odbyła się inauguracja roku akademickiego 2016/2017.

Rektor dr Marek Jasiński, prof. NWSP uroczyście otworzył nowy rok akademicki 2016/2017, składając wszystkim przybyłym życzenia samych sukcesów i pomyślności. Przedstawił działalności NWSP podkreślając jak prężnie rozwija się Uczelnia, działając na różnych płaszczyznach edukacyjnych. Podkreślił mocne strony uczelni, dzięki którym szkoła daje szerokie perspektywy zdobywania wiedzy i umiejętności.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele wielu ośrodków akademickich oraz Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego i Kościoła.

Obecni byli również pracownicy NWSP oraz studenci trzech kierunków: pedagogiki, bezpieczeństwa wewnętrznego, psychologii.

Pani Dziekan dr Agata Jacewicz dokonała immatrykulacji Studentów I roku, a Przewodnicząca Samorządu Studenckiego złożyła najlepsze życzenia owocnej i dobrej pracy w nowym roku akademickim.

Wykład inauguracyjny pt. „Rola komunikacji strategicznej w kreowaniu wizerunku NATO. Refleksje po szczycie w Warszawie” wygłosił Dr hab. Piotr Gawliczek.