Autor: Administrator,   data: 07.10.2014

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015
 

Dnia 04 października 2014r. w Auli Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku odbyła się inauguracja roku akademickiego 2014/2015.

Rektor dr Marek Jasiński, prof. NWSP uroczyście otworzył nowy rok akademicki 2014/2015, składając wszystkim przybyłym życzenia samych sukcesów i pomyślności. Przedstawił działalności NWSP podkreślając jak prężnie rozwija się Uczelnia, działając na różnych płaszczyznach edukacyjnych. Podkreślił mocne strony uczelni, dzięki którym szkoła daje szerokie perspektywy zdobywania wiedzy i umiejętności.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele wielu ośrodków akademickich oraz przedstawiciele władz miasta, Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego i Kościoła.

Obecni byli również pracownicy NWSP oraz studenci czterech kierunków: pedagogiki, bezpieczeństwa wewnętrznego, psychologii i pracy socjalnej.

Pani Dziekan dr Agata Jacewicz dokonała immatrykulacji Studentów I roku, a Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Bogumiła Nazarewicz złożyła najlepsze życzenia owocnej i dobrej pracy w nowym roku akademickim.

Wykład inauguracyjny wygłosiła Dr hab. Agata Popławska, prof. NWSP pt. „ Edukacja emocjonalna – potrzeby i możliwości”.
 

Galeria zdjęć