Autor: Administrator2,   data: 27.01.2017

I Studenckie Seminarium Naukowe Patologie społeczne jako zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego

Dnia 11 grudnia 2016 r. w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku odbyło się I Studenckie Seminarium Naukowe Patologie społeczne jako zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Organizatorami seminarium byli studenci III roku Pedagogiki (resocjalizacja 2014-2017) a opiekę merytoryczną sprawowała Pani Doktor Grażyna Kędzierska.

Celem seminarium było przedstawienie rodzajów patologii społecznych, które dotykają nasze społeczeństwo, przybliżenie przyczyn i skutków, jak również wskazanie drogi pomocy osobom dotkniętym wszelkimi uzależnieniami. Udział w nim wzięło ponad 60 osób a wygłoszono 9 referatów.