Autor: Administrator2,   data: 16.05.2018

I Kongres Naukowy NWSP

CZŁOWIEK W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ

MAJĄTEK HOWIENY, 10 – 11 maja 2018 r.

W dniach 10 – 11 maja 2018 roku w Majątku Howieny koło Białegostoku odbył się I Kongres Naukowy organizowany przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku o tematyceCzłowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń”. Kongres zgromadził wielu uczestników z ośrodków akademickich z kraju i zagranicy.

Patronat honorowy nad Kongresem objęli: dr Marek Jasiński – prof. NWSP – Rektor NWSP w Białymstoku, nadinsp. Daniel Kołnierowicz – Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, płk Rafał Lis – Dowódca 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku, prof. Ewa Drozda-Senkowska – Université Sorbonne Paris Cité, prof. Tomas Jablonsky – Słowacja.

Celem Kongresu była ocena zagrożeń i wyzwań współczesności determinujących jakość życia i bezpieczeństwo człowieka, wymiana osiągnięć naukowych, doświadczeń i poglądów oraz dyskusja i prezentacja dorobku naukowego badaczy i teoretyków z różnych ośrodków akademickich. Podczas Kongresu wygłoszono 32 referaty, których tematyka oscylowała hasło Kongresu.

Podsumowania Kongresu w dniu 11.05.2018 r. dokonała Pani prof. Małgorzata Jagodzińska.