Autor: Administrator,   data: 28.04.2011


EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY
(EUROPEJSKA FEDERACJA dla BEZPIECZEŃSTWA)

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku została członkiem EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY.

Dokument potwierdzający członkowstwo w EAS
 

EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY (EUROPEJSKA FEDERACJA dla BEZPIECZEŃSTWA) jest towarzystwem naukowym prowadzącym badania i popularyzującym nauki o bezpieczeństwie. Celem Stowarzyszenia jest edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.
EAS zrzesza osobistości świata nauki i menedżerów oraz instytucje akademickie i organizacje społeczne z Bułgarii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Romunii, Serbii, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Węgier, Włoch, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zajmujące się problematyką edukacji i bezpieczeństwa.
Stowarzyszenie wydaje publikacje książkowe oraz czasopisma naukowe o zasięgu międzynarodowym.