Autor: Administrator,   data: 14.02.2011

"Edukacja psychopedagogiczna
dla społeczności miasta Białegostoku"

Od 15 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. realizowany będzie projekt "Edukacja psychopedagogiczna dla społeczności miasta Białegostoku" objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Zapraszamy młodzież szkół średnich, studentów, nauczycieli na wykłady i zajęcia warsztatowe (bezpłatne) we wtorki w godz. 10.00-12.00. Zajęcia będą odbywały się w budynku uczelni przy ul. Hetmańskiej 8.

Harmonogram zajęć:

15.02.2011 r. Problematyka i profilaktyka uzależnień - dr Dariusz Juchnowicz

1.03.2011 r. Problematyka i profilaktyka uzależnień - dr Marek Jasiński

15.03.2011 r. Patologie społeczne – dr Hanna Hamer

5.04.2011 r. Kryminalistyka – dr Grażyna Kędzierska

19.04.2011 r. Kryminologia – dr hab. Katarzyna Laskowska

10.05.2011 r. Psychopedagogiczne wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (przeznaczone dla dyrektorów szkół podstawowych, żłobków, przedszkoli, domów dziecka) –
dr Agnieszka Iłendo-Milewska