Autor: Administrator2,   data: 10.12.2014

Debata społeczna „(nie)Tolerancja”

Dnia 5 grudnia 2014 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się debata społeczna, w ramach projektu „(nie)Tolerancja”. Działania podjęte są we współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.

W związku z dokonującymi się w naszym kraju procesami transformacji społecznej i postępującej demokratyzacji życia społecznego tolerancja staje się istotnym zagadnieniem wychowawczym. Dlatego też swoją obecnością na debacie zaszczycili przedstawicie Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta, Komendy Wojewódzkiej Policji, Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz przedstawiciele wielu białostockich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich.

Zaproszeni Goście mogli wysłuchać następujących prelekcji:

  • Anna Pochodin – Przedstawiciel Departamentu Edukacji Urzędu Miasta Białegostoku

„Działalność placówek oświaty w obszarze tolerancji”

  • Mgr Łukasz Kiszkiel – Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku

„Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji”

  • Lucy Lisowska – prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael

Spotkanie z „Żywą Książką”

  • Nadkom. Małgorzata Reducha – Pełnomocnik Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka

„Działania podlaskiej Policji na rzecz zapobiegania zdarzeniom na tle narodowościowym
i rasistowskim”

  • Podkom. Joanna Rzepniewska – specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

„Odpowiedzialność prawa nieletnich”

Debatę prowadziła dr Agnieszka Iłendo-Milewska wraz z mgr Izabelą Kaczyńską oraz podkom. Bogusławą Łukszą.