PLAN ZAJĘĆ

Wybierz kierunek:

Wybierz rok/semestr:

 

 

 

 

Uwaga studenci studiów
niestacjonarnych 3- letnich drugiego stopnia !!!


Informujemy, że od 01.10.2018 r. ulega zmianie wysokość opłat czesnego, które  wynoszą:
- 3.200,00 zł płatne w 4 ratach po 800,00 zł
- 3.400,00 zł płatne w 10 ratach po 340,00 zł.
Istnieje możliwość opłaty czesnego za cały rok do 10.10.2018 r. z bonifikatą 200,00 zł.

 

Uwaga studenci studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych
         jednolitych magisterskich Psychologia !!!


Informujemy, że od 01.10.2017 r. studenci, którzy płacą czesne w ratach miesięcznych, dokonywać będą wpłat w 10 ratach po 470 zł miesięcznie.