Podyplomowe studia pedagogiczne

 • czesne za 3 semestry: 2.100 zł (płatne w 3 ratach po 700 zł)
 • wpisowe: 200 zł (płatne przy składaniu dokumentów, przy rezygnacji nie podlega zwrotowi)

Nabór październik 2018 r.

 • terminy opłat:
  I rata - do 10 listopada 2018 r.
  II rata - do 10 marca 2019 r.
  III rata - do 10 listopada 2019 r.

UWAGA Absolwenci NWSP! czesne za 3 semestry: 1.100 zł (płatne w 2 ratach po 550 zł)

 • terminy opłat:
  I rata  - do 10 listopada 2018 r.
  II rata - do 10 marca 2019 r.
Pedagogika wczesnoszkolna

Nabór październik 2018 r.

 • czesne za 3 semestry: 3.000 zł (płatne w 3 ratach po 1.000 zł) 
 • wpisowe: 200 zł (płatne przy składaniu dokumentów, przy rezygnacji nie podlega zwrotowi)
 • terminy opłat:

I rata – do 10 listopada 2018 r. 
II rata – do 10 marca 2019 r.
III rata – do 10 listopada 2019 r.
  

Pedagogika przedszkolna

Nabór październik 2018 r.

 • czesne za 3 semestry: 3.000 zł (płatne w 3 ratach po 1.000 zł) 
 • wpisowe: 200 zł (płatne przy składaniu dokumentów, przy rezygnacji nie podlega zwrotowi)
 • terminy opłat:

I rata – do 10 listopada 2018 r. 
II rata – do 10 marca 2019 r.
III rata – do 10 listopada 2019 r.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Nabór październik 2018 r.

 • czesne za 3 semestry: 3.800 zł (płatne w 3 ratach: I i II po 1.300 zł, III: 1.200 zł) 
 • wpisowe: 200 zł (płatne przy składaniu dokumentów, przy rezygnacji nie podlega zwrotowi)
 • terminy opłat:

I rata – do 10 listopada 2018 r. 
II rata – do 10 marca 2019 r.
III rata – do 10 listopada 2019 r.

Oligofrenopedagogika

Nabór październik 2018 r.

 • czesne za 3 semestry: 3.200 zł (płatne w 3 ratach - I i II po: 1.100 zł, III: 1.000 zł)
 • wpisowe: 200 zł (płatne przy składaniu dokumentów, przy rezygnacji nie podlega zwrotowi)  
 • terminy opłat:

I rata – do 10 listopada 2018 r. 
II rata – do 10 marca 2019 r.
III rata – do 10 listopada 2019 r.

Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • czesne za 3 semestry: 2.700 zł (płatne w 3 ratach po 900 zł)
 • wpisowe: 200 zł (płatne przy składaniu dokumentów, przy rezygnacji nie podlega zwrotowi)

Nabór październik 2018 r.

 • terminy opłat:
  I rata - do 10 listopada 2018 r.
  II rata - do 10 marca 2019 r.
  III rata - do 10 listopada 2019 r.

Język angielski w pedagogice przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

Nabór październik 2018 r.

 • czesne za 3 semestry: 3.000 zł (płatne w 3 ratach po 1000 zł) 
 • wpisowe: 200 zł (płatne przy składaniu dokumentów, przy rezygnacji nie podlega zwrotowi)
 • terminy opłat:

I rata – do 10 listopada 2018 r. 
II rata – do 10 marca 2019 r.
III rata – do 10 listopada 2019 r.
 

UWAGA Studenci i absolwenci NWSP studiów I i I stopnia oraz słuchacze i absolwenci studiów podyplomowych NWSP kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna!

 • czesne za 3 semestry: 2.200 zł (płatne w 2 ratach po 1100 zł)
 • wpisowe: 100 zł (płatne przy składaniu dokumentów, przy rezygnacji nie podlega zwrotowi)
 • terminy opłat:

I rata – do 10 listopada 2018 r. 
II rata – do 10 marca 2019 r.

Logopedia

Nabór październik 2018 r.

 • czesne za 4 semestry: 6.000 zł (płatne w 4 ratach po 1.500 zł)
 • wpisowe: 200 zł (płatne przy składaniu dokumentów, przy rezygnacji nie podlega zwrotowi)
 • terminy opłat:
  I rata – do 10 listopada 2018 r. 
  II rata – do 10 marca 2019 r.

  III rata – do 10 listopada 2019 r.
  IV rata – do 10 marca 2020 r.