Psychologia i Psychologia dla magistrów
Studia jednolite magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne  

 

UWAGA! Opłaty za studia obowiązujące studentów ROZPOCZYNAJĄCYCH studia w roku akademickim 2019/2020

1. OPŁATY MIESIĘCZNE
 • czesne za rok: 4.700 zł (płatne w 10 ratach x 470 zł)
 • terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)

2. OPŁATA ROCZNA

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego. Czesne za rok wynosi w takim przypadku 4500 zł.

 

 

Studenci KONTYNUUJĄCYCH naukę w roku akademickim 2019/2020 ponoszą opłatę czesnego w kwotach niezmiennych do roku akademickiego 2018/2019

 

Opłata za studia może być wnoszona w jednej z trzech form:

1. OPŁATY MIESIĘCZNE
 • czesne za rok: 4.700 zł (płatne w 10 ratach x 470 zł)
 • terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października

2. OPŁATY KWARTALNE

 • czesne za rok: 4.500 zł (płatne w 4 ratach po 1125 zł)
 • terminy opłat:
     I rata – do 10 października 
     II rata – do 10 grudnia
     III rata – do 10 marca
     IV rata – do 10 maja

3. OPŁATA ROCZNA

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego. Czesne za rok wynosi w takim przypadku 4300 zł.