Psychologia i Psychologia dla magistrów
Studia jednolite magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne  

Opłata za studia może być wnoszona w jednej z trzech form:

1. OPŁATY MIESIĘCZNE
 • czesne za rok: 4.700 zł (płatne w 10 ratach x 470 zł)
 • wpisowe: 400 zł, opłata za legitymację: 17 zł
 • terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)

2. OPŁATY KWARTALNE

 • czesne za rok: 4.500 zł (płatne w 4 ratach po 1125 zł)
 • wpisowe: 400 zł, opłata za legitymację: 17 zł
 • terminy opłat:
     I rata – do 10 października (na pierwszym roku: przy składaniu dokumentów)
     II rata – do 10 grudnia
     III rata – do 10 marca
     IV rata – do 10 maja

3. OPŁATA ROCZNA

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego. Czesne za rok wynosi w takim przypadku 4300 zł.

UWAGA Kandydaci na kierunek Psychologia, Psychologia dla magistrów, którzy są absolwentami  studiów II stopnia (magisterskich)  Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej zwolnieni są z opłaty wpisowego w wysokości 400 zł

Opłat należy dokonywać na konto: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001
z dopiskiem "rekrutacja + kierunek studiów"