Pedagogika
 
 
UWAGA! Opłaty za studia obowiązujące studentów ROZPOCZYNAJĄCYCH studia w roku akademickim 2019/2020
 
 
Studia I stopnia (licencjackie)
stacjonarne i niestacjonarne
1. OPŁATY MIESIĘCZNE
  • czesne za rok: 3.600 zł (płatne w 10 ratach x 360 zł)
  • terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)
2. OPŁATA ROCZNA
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego. Czesne za rok wynosi w takim przypadku 3.400 zł.
 
 
Studia II stopnia (magisterskie)
stacjonarne i niestacjonarne 
1. OPŁATY MIESIĘCZNE
  • czesne za rok: 3.600 zł (płatne w 10 ratach x 360 zł)
  • terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)
2. OPŁATA ROCZNA
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego. Czesne za rok wynosi w takim przypadku 3.400 zł
 
 
 
 
Studenci KONTYNUUJĄCY naukę w roku akademickim 2019/2020 ponoszą opłaty czesnego w kwotach niezmiennych do roku akademickiego 2018/2019
 
 
Studia I stopnia (licencjackie)
stacjonarne i niestacjonarne
  • czesne za rok: wariant 1: 3.200 zł (płatne w 4 ratach po 800 zł), wariant 2: 3.400 zł (płatne w 10 ratach po 340 zł)
terminy opłat:
  • wariant 1:
I rata – do 10 października
II rata – do 10 grudnia 
III rata – do 10 marca 
IV rata – do 10 maja
  • wariant 2: płatne po 340 zł do 10 każdego miesiąca
 
ZNIŻKA Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonują opłat za cały rok akademicki do 10 października, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego w wysokości 200 zł
 
 
Studia II stopnia (magisterskie)
stacjonarne i niestacjonarne
 
  • czesne za rok: wariant 1: 3.200 zł (płatne w 4 ratach po 800 zł), wariant 2: 3.400 zł (płatne w 10 ratach po 340 zł)
terminy opłat:
  • wariant 1:
I rata – do 10 października
II rata – do 10 grudnia 
III rata – do 10 marca 
IV rata – do 10 maja
  • wariant 2: płatne po 340 zł do 10 każdego miesiąca
 
ZNIŻKA Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonują opłat za cały rok akademicki do 10 października, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego w wysokości 200 zł