UWAGA! Opłaty za studia obowiązujące studentów i słuchaczy rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2010

 

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Pedagogika

 • czesne za rok: wariant: 3.600 zł (płatne w 10 ratach po 360 zł)
 • wpisowe: 400 zł, opłata za legitymację: 17 zł

ZNIŻKA Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonują opłat za cały rok akademicki do 10 październikaotrzymują zniżkę w opłacie czesnego w wysokości 200 zł

 

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne
Pedagogika

 • czesne za rok: 3.600 zł (płatne w 10 ratach po 360 zł)
 • wpisowe: 400 zł, opłata za legitymację: 17 zł

ZNIŻKA Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonują opłat za cały rok akademicki do 10 październikaotrzymują zniżkę w opłacie czesnego w wysokości 200 zł

 

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Pedagogika

 • czesne za rok: 3.600 zł (płatne w 10 ratach po 340 zł)
 • wpisowe: 400 zł (absolwenci innych uczelni), 200 zł (absolwenci NWSP)
 • opłata za legitymację: 17 zł

ZNIŻKA Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonują opłat za cały rok akademicki do 10 październikaotrzymują zniżkę w opłacie czesnego w wysokości 200 zł

 

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne
Pedagogika

 • czesne za rok3.600 zł (płatne w 10 ratach po 340 zł)
 • wpisowe: 400 zł (absolwenci innych uczelni), 200 zł (absolwenci NWSP)
 • opłata za legitymację: 17 zł

ZNIŻKA Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonują opłat za cały rok akademicki do 10 październikaotrzymują zniżkę w opłacie czesnego w wysokości 200 zł

 

Studenci kontynujący naukę w roku akademickim 2019/2020 ponoszą opłaty czesnego w kwotach niezmiennych do roku akademickiego 2018/2019.

 

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Pedagogika

 • czesne za rok: wariant 1: 3.200 zł (płatne w 4 ratach po 800 zł), wariant 2: 3.400 zł (płatne w 10 ratach po 340 zł)
 • terminy opłat: wariant 1:
  I rata – do 10 października (na pierwszym roku: przy składaniu dokumentów) 
  II rata – do 10 grudnia 
  III rata – do 10 marca 
  IV rata – do 10 maja

          wariant 2: płatne po 340 zł do 10 każdego miesiąca

ZNIŻKA Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonują opłat za cały rok akademicki do 10 października, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego w wysokości 200 zł

 

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne
Pedagogika

 • czesne za rok: wariant 1: 3.200 zł (płatne w 4 ratach po 800 zł), wariant 2: 3.400 zł (płatne w 10 ratach po 340 zł), wariant 3: 3.000 zł (płatne w 1 racie do 10 X)
 • terminy opłat: wariant 1:
  I rata – do 10 października (na pierwszym roku: przy składaniu dokumentów) 

  II rata – do 10 grudnia 
  III rata – do 10 marca 
  IV rata – do 10 maja

         wariant 2: płatne po 340 zł do 10 każdego miesiąca

ZNIŻKA Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonują opłat za cały rok akademicki do 10 października, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego w wysokości 200 zł

 

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Pedagogika

 • czesne za rok: wariant 1: 3.200 zł (płatne w 4 ratach po 800 zł), wariant 2: 3.400 zł (płatne w 10 ratach po 340 zł)
 • terminy opłat: wariant 1:
  I rata – do 10 października (na pierwszym roku: przy składaniu dokumentów) 

  II rata – do 10 grudnia 
  III rata – do 10 marca 
  IV rata – do 10 maja

          wariant 2: płatne po 340 zł do 10 każdego miesiąca

ZNIŻKA Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonują opłat za cały rok akademicki do 10 października, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego w wysokości 200 zł

 

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne
Pedagogika

 • czesne za rok: wariant 1: 3.200 zł (płatne w 4 ratach po 800 zł), wariant 2: 3.400 zł (płatne w 10 ratach po 340 zł), wariant 3: 3.000 zł (płatne w 1 racie do 10 X)
 • terminy opłat: wariant 1:
  I rata – do 10 października (na pierwszym roku: przy składaniu dokumentów)

  II rata – do 10 grudnia 
  III rata – do 10 marca 
  IV rata – do 10 maja

         wariant 2: płatne po 340 zł do 10 każdego miesiąca

ZNIŻKA Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonują opłat za cały rok akademicki do 10 października, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego w wysokości 200 zł

 

Opłat należy dokonywać na konto bankoweBank Spółdzielczy w Brańsku

Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001