Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia jednolite magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne  

UWAGA! Opłaty za studia obowiązujące studentów ROZPOCZYNAJĄCYCH studia w roku akademickim 2019/2020

1. OPŁATY MIESIĘCZNE
  • czesne za rok: 3.800 zł (płatne w 10 ratach x 380 zł)
  • terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)

2. OPŁATA ROCZNA

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego. 

 

Opłat należy dokonywać na konto bankoweBank Spółdzielczy w Brańsku

Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001