Czesne za studia

Pedagogika 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Psychologia

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Administracja

Studia podyplomowe

 

  • Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 (prosimy podać imię i nazwisko oraz numer albumu studenta)

  • UWAGA Dzieci studentów i pracowników NWSP w Białymstoku są zwolnione z opłaty czesnego za pobyt w Przedszkolu „Świat Zucha”.

  • ZNIŻKA Absolwenci NWSP studiów I stopnia (licencjackich): wpisowe na studia magisterskie dwuletnie i trzyletnie wynosi 200 zł.
  • ZNIŻKA Absolwenci NWSP studiów II stopnia (magisterskich) i studenci studiujący w NWSP na dwóch kierunkach zwolnieni są z opłaty wpisowego w wysokości 400 zł.
  • ZNIŻKA Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonują opłat za cały rok akademicki do 10 października, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego w wysokości 200 zł.
  • ZNIŻKA Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Psychologia oraz Psychologia dla magistrów, którzy dokonują opłaty za cały rok akademicki do 10 października, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego. Czesne za rok wynosi wtedy 4300 zł.

 

Opłaty za wydanie dokumentów

Opłaty za dokumenty w roku akademickim 2018/2019
 
Rodzaj dokumentu
Wysokość opłat za
wydanie oryginału dokumentu
Wysokość opłat za
wydanie duplikatu dokumentów
 
 
Legitymacja studencka
 
 
17 PLN
 
25 PLN
 
Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia
 
 
60 PLN
 
90 PLN
 
Dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia w tłumaczeniu na język angielski
 
 
 
40 PLN
 
 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 
 
30 PLN