Czesne za studia

Pedagogika

Psychologia

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Administracja

Studia podyplomowe

 

 • Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 (prosimy podać imię i nazwisko oraz numer albumu studenta)

 • UWAGA Dzieci studentów i pracowników NWSP w Białymstoku są zwolnione z opłaty czesnego za pobyt w Niepublicznym Przedszkolu „Świat Zucha”.

 • ZNIŻKA Absolwenci NWSP studiów I stopnia (licencjackich): wpisowe na studia magisterskie dwuletnie i trzyletnie wynosi 200 zł.
 • ZNIŻKA Absolwenci NWSP studiów II stopnia (magisterskich) i studenci studiujący w NWSP na dwóch kierunkach zwolnieni są z opłaty wpisowego w wysokości 400 zł.
 • ZNIŻKA Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonują opłat za cały rok akademicki do 10 października, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego w wysokości 200 zł.
 • ZNIŻKA Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Psychologia oraz Psychologia dla magistrów, którzy dokonują opłaty za cały rok akademicki do 10 października, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego. Czesne za rok wynosi wtedy 4300 zł.

Opłaty za wydanie dokumentów

 • elektroniczna legitymacja studencka: 17 zł

 • dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami: 60 zł

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: 30

 • dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy: 40

  Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.