Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

UWAGA! Opłaty za studia obowiązujące studentów i słuchaczy ROZPOCZYNAJĄCYCH studia w roku akademickim 2019/2020

 

studia I stopnia (licencjackie)

stacjonarne i niestacjonarne

1. OPŁATY MIESIĘCZNE
 • czesne za rok: 3.600 zł (płatne w 10 ratach x 360 zł)
 • terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)
2. OPŁATA ROCZNA
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego. Czesne za rok wynosi w takim przypadku 3.400 zł.

 

studia II stopnia (magisterskie)

stacjonarne i niestacjonarne

1. OPŁATY MIESIĘCZNE
 • czesne za rok: 3.600 zł (płatne w 10 ratach x 360 zł)
 • terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)
2. OPŁATA ROCZNA
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego. Czesne za rok wynosi w takim przypadku 3.400 zł.

 

Studenci KONTYNUUJĄCY naukę w roku akademickim 2019/2020 ponoszą opłaty czesnego w kwotach niezmiennych roku akademickiego 2018/2019

 

studia I stopnia (licencjackie)

stacjonarne i niestacjonarne
 

 • czesne za rok: 3.200 zł (płatne w 4 ratach po 800 zł) lub 3.400 zł (płatne w 10 ratach po 340 zł)
 • terminy opłat:
  I rata – do 10 października
  II rata – do 10 grudnia
  III rata – do 10 marca
  IV rata – do 10 maja

ZNIŻKA Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonują opłat za cały rok akademicki do 10 października, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego w wysokości 200 zł

 

studia II stopnia (magisterskie)

stacjonarne i niestacjonarne
 

 • czesne za rok: 3.200 zł (płatne w 4 ratach po 800 zł) lub 3.400 zł (płatne w 10 ratach po 340 zł)
 • terminy opłat: 
  I rata – do 10 października

  II rata – do 10 grudnia 
  III rata – do 10 marca 
  IV rata – do 10 maja

ZNIŻKA Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonują opłat za cały rok akademicki do 10 października, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego w wysokości 200 zł