Administracja

studia I stopnia

studia stacjonarne i niestacjonarne

 UWAGA! Opłaty za studia obowiązujące studentów i słuchaczy ROZPOCZYNAJĄCYCH studia w roku akademickim 2019/2020

1. OPŁATY MIESIĘCZNE
 • czesne za rok: 3.400 zł (płatne w 10 ratach po 340 zł)
 • terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)

2. OPŁATA ROCZNA

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego - 200 zł.

 

Studenci kontynuujący naukę w roku akademickim 2019/2020 ponoszą opłatę czesnego w kwotach niezmiennych do roku akademickiego 2018/2019

Opłata za studia może być wnoszona w jednej z trzech form:

1. OPŁATY MIESIĘCZNE
 • czesne za rok: studia stacjonarne: 3.400 zł (płatne w 10 ratach po 340 zł)                                                                                                                   
 • studia niestacjonarne: 3.400 zł  (płatne w 10 ratach po 340 zł) 
 • terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października

2. OPŁATY KWARTALNE

 • czesne za rok: studia stacjonarne: 3.200 zł (płatne w 4 ratach po 800 zł)                                                                                                                        
 • studia niestacjonarne: 3.200 zł  (płatne w 4 ratach po 800 zł) 
 • terminy opłat:
     I rata – do 10 października
     II rata – do 10 grudnia
     III rata – do 10 marca
     IV rata – do 10 maja

3. OPŁATA ROCZNA

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego - 200 zł.