termin: 19-23 maja 2014

dr Tatsiana Aniskevich i mgr Barbara Burzyńska
uczelnia goszcząca: Konstantin Preslavsky Uniwersytet w Shumen w Bułgarii

Dr Tatsiana Aniskevich – wyjazd  w celu prowadzenia zajęć (STA – Teaching Staff Mobility) dla studentów Wydziału Pedagogiki uczelni partnerskiej. W trakcie pobytu, dr Aniskevich uczestniczyła w posiedzeniu Rady Wydziału Pedagogiki, podczas którego zaprezentowała strukturę NWSP oraz zaprosiła wykładowców z Shumen do współpracy naukowej. Wzięła też udział w uroczystościach rocznicowych uniwersytetu, koncercie studentów, spotkaniu ze studentami Erasmusa z Polski oraz z koordynatorami programu Erasmus Konstantin Preslavsky Uniwersity w Shumen.

Mgr Barbara Burzyńska - wyjazd szkoleniowy dla pracowników administracji (STT – Staff Training Mobility) - uczestniczyła w zajęciach praktycznych dla pracowników bibliotek prowadzonych przez Dyrektor Biblioteki Konstantin Preslavsky Uniwersity w Shumen dr Mariyanę Petera oraz w warsztatach dla pracowników administracji. Dzięki możliwości wymiany doświadczeń z kadrą pracowników z różnych krajów europejskich wzbogaciła swoją wiedzę i umiejętności praktyczne z nowoczesnego zarządzania biblioteką, miała możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem działu promocji i rekrutacji.

Podsumowując, wyjazd z programu Erasmus zaowocował wymianą doświadczeń pomiędzy szkołami europejskimi, pomógł w nawiązaniu kontaktów międzynarodowych oraz zintegrował środowisko uczelni wyższych. Organizację oraz gościnność gospodarzy oceniamy bardzo wysoko.

 
 
 
   
 
 


termin: 7-11 kwietnia 2014

dr Agnieszka Iłendo-Milewska, mgr Izabela Kaczyńska
uczelnia goszcząca: Universita Di Macerata, Włochy

dr Agnieszka Iłendo-Milewska: wyjazd w celu prowadzenia zajęć dla studentów uczelni partnerskiej STA (Staff Teaching Asignment). Dr Iłendo-Milewska przeprowadziła serię wykładów dla studentów wydziału pedagogicznego na temat „Some people are likes, others are hated: emotions and relationships between groups – prezentacja drugiej części badań”.

mgr Izabela Kaczyńska: wyjazd w celu prowadzenia zajęć dla studentów uczelni partnerskiej STA (Staff Teaching Asignment). Podczas pobytu mgr Kaczyńska przeprowadziła wykłady i ćwiczenia dla studentów I roku studiów pedagogicznych na temat „Autorytet nauczyciela akademickiego – relacje pomiędzy nauczycielami a studentami”

 

 

termin: 7-11 kwietnia 2014

dr Marek Jastrzębski
uczelnia goszcząca: Uniwersytet Matej Bel w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja

W ramach programu Erasmus prowadziłem pięciogodzinny cykl wykładów zatytułowany:  Współczesny światowy kryzys gospodarczy z perspektywy filozofii społecznej i etyki w biznesie. Studenci uważnie i z zainteresowaniem słuchali treści wykładów. Szczególne zainteresowanie wywołały treści multimedialne (tłumaczone na język słowacki) wykorzystane do ilustracji zagadnienia światowego kryzysu gospodarczego i dróg jego przezwyciężenia.

W czasie pobytu miałem możność spotkania i rozmowy z kadrą naukowo-dydaktyczną oraz przedstawicielami władz uczelni. Wszystkie te rozmowy przebiegały w bardzo sympatycznej atmosferze. Dyskutowaliśmy m. in. o podobieństwie i różnicach sposobu organizacji szkolnictwa wyższego w Polsce i na Słowacji, o tendencjach w zakresie popularności różnych kierunków studiów, o miejscu filozofii w kształceniu na kierunkach humanistycznych.

Dowiedziałem się, że w ramach programu Erasmus najwięcej gości mają właśnie z Polski. Opowiedziano mi o związkach uczelni z Bańskiej Bystrzycy z Polską. Na Uniwersytecie Mateja Bela funkcjonuje Centrum Języka i Kultury Polskiej, można studiować polonistykę. Jednym słowem: związki uniwersytetu Mateja Bela z Polską i Polakami są widoczne na pierwszy rzut oka.

Oprócz spraw naukowych Słowacy z zainteresowaniem dyskutowali na tematy pozanaukowe. Bardzo interesowali się polską piłką nożną. Znali najpopularniejsze polskie kluby piłkarskie, czołowych polskich zawodników. Pytali mnie o kondycję klubów piłkarskich z Białegostoku i z Warszawy (jako, że mieszkam w Warszawie).

Najbardziej zaskoczył mnie fakt, iż w kontaktach ze Słowakami bez problemu można porozumieć się po polsku. Próbowałem zrozumieć ten fenomen. Otóż język polski oraz język słowacki należą do grupy zachodniosłowiańskiej i rzeczywiście brzmieniowo są dość podobne. Istnieją jednak różnice w znaczeniu niektórych wyrazów, co może skutkować nieporozumieniami albo nawet zabawnymi sytuacjami. Przykładowo, kiedy powiemy po polsku wyraz „drogi” Słowacy będą myśleli, że mamy na myśli „narkotyki” (słow. „drogy”).

Reasumując, niewątpliwie był to owocny wyjazd w ramach programu Erasmus. Należy podkreślić profesojnalizm panujący na Uniwersytecie Mateia Bela w kwestiach naukowo-dydaktycznych.

Jeżeli chodzi o program Erasmus, to Słowacja jest dla Polaków obiektem nieustannego zainteresowania i nie należy się temu dziwić. Jest to - przede wszystkim - piękny kraj, a jego mieszkańcy są bardzo przychylni przybyszom z Polski. Ponadto, liczne podobieństwa w zakresie kultury, języka, obyczajów sprawiają, że czujemy się tam swojsko (niemal jak w domu), a równocześnie komfortowo (tak, jak na wczasach). Wszystkim podróżujących w celach turystycznych rekomenduję wyjazd do Bańskiej Bystrzycy, a poszukującym  międzynarodowej współpracy naukowo-dydaktycznej polecam Uniwersytet Mateia Bela.

 

 

termin: 21-25 października 2013

dr Ewa Romanowska
uczelnia goszcząca: Universita Di Macerata, Włochy

dr Ewa Romanowska: wyjazd w celu prowadzenia zajęć dla studentów uczelni partnerskiej STA (Staff Teaching Asignment). Dr Romanowska przeprowadziła serię wykładów w języku angielskim na temat „The permissivism and rigorism In Polish students" moral attitudes compared to Polish national and European research results. Prezentowana tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem studentów, jak również profesorów obecnych na wykładach; zadawano wiele pytań pogłębiających tematykę wykładów.

24.10.2013 razem z Profesorami Departamentu Edukacji, ubrana we włoską togę profesorską, dr Romanowska uczestniczyła w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie w Macerata, a po południu uczestniczyła w obronach prac magisterskich w Aula Magna Uniwersytetu.

 
   
 

 

termin: 2-7 kwietnia 2013

dr Joanna Nawrocka, dr Agnieszka Iłendo-Milewska, mgr Alina Jabłońska
uczelnia goszcząca: Instituto Politecnico w Viana do Castelo,  Portugalia

dr Agnieszka Iłendo-Milewska: wyjazd w celu prowadzenia zajęć dla studentów uczelni partnerskiej STA (Staff Teaching Asignment). Dr Iłendo-Milewska przeprowadziła serię wykładów dla studentów I roku studiów drugiego stopnia na temat „Jednych lubimy drugich nienawidzimy: emocje i relacje między grupami”. Wykłady i dyskusje prowadzone były w języku angielskim. Wyjazd zapoczątkował wzajemną wymianę naukową w obszarze możliwości publikacji artykułów naukowych.

dr Joanna Nawrocka: wyjazd w celu prowadzenia zajęć dla studentów uczelni partnerskiej STA (Staff Teaching Asignment). Podczas pobytu dr Nawrocka zrealizowała wykłady dla studentów School of Education zatytuowane: „The elderly – social group stereotypes, attitudes and activities” oraz “Sex-typed roles in the public and private domain”, które stanowiły integralną część programu studiów.

mgr Alina Jabłońska: wyjazd szkoleniowy STT (Staff Training Mobility). Szkolenia dotyczyły  organizacji pracy biura programów międzynarodowych. Trenerki, Elsa Coelho, kierowniczka biura oraz Sonia Sima posiadają długi staż w prowadzeniu biura i okazały się świetnymi instruktorkami. Ich uczelnia od wielu lat prowadzi współpracę międzynarodową z wieloma krajami Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz – w ostatnich latach – z Azją. Sprawna organizacja wyjazdów kadry akademickiej i studentów oraz pobytów na macierzystej uczelni studentów, pracowników uczelni partnerskich to często wieloetapowe i czasochłonne przedsięwzięcie organizacyjne i logistyczne. Ponadto, na uczelnię zapraszani są pracownicy różnych  przedsiębiorców produkcyjnych i korporacji, krajowych i zagranicznych, których pobyt realizowany jest w ramach programu ERASMUS.

Pobyt na uczelni goszczącej był powiązany z uczestnictwem w International Week zorganizowanym w tym czasie na uczelni w Viana do Castelo.

 
   
 
   
 


termin: 14-19 maja 2012

dr Tatsiana Aniskevich i mgr Barbara Burzyńska
uczelnia goszcząca: Instituto Politecnico De Braganca w Braganca, Portugalia

Dr Tatsiana Aniskevich – wyjazd  w celu prowadzenia zajęć (STA – Teaching Staff Mobility) dla studentów uczelni partnerskiej. W trakcie pobytu, dr Aniskevich przeprowadziła serię wykładów w języku angielskim na temat „Współczesne problemy socjalizacji młodzieży”.  Wyjazd umożliwił wzajemną wymianę informacji dotyczących aktualnych obszarów badawczych oraz rozważań teoretycznych z dziedziny pedagogiki, podejmowanych w Polsce i innych krajach UE.

Mgr Barbara Burzyńska - wyjazd szkoleniowy dla pracowników administracji (STT – Staff Training Mobility). W trakcie pobytu mgr Burzyńska uczestniczyła w zajęciach warsztatowych dla pracowników bibliotek prowadzonych przez Clarisse Pais oraz Marianę Lopez.

Obie Panie uczestniczyły również w 8th Erasmus Week zorganizowanym w tych dniach na uczelni w Braganca.