Zarząd i członkowie

 

Zarząd Koła Naukowego Młodych Wolontariuszy


Przewodniczący:

Ewelina Stepnowska

Zastępca:

Joanna Mazur

Skarbnik:

Zbigniew Pankiewicz

Sekretarze:

Anna Golonko, Karolina Karpiesiuk, Paulina Puchalska

Kronikarz:

Bogumiła Nazarewicz, Magda Ostasiewicz