Koło Naukowe Młodych Wolontariuszy


W marcu 2013 roku w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku na Wydziale Nauk Społecznych przy Katedrze Pedagogiki powstało Koło Naukowe Młodych Wolontariuszy. Inicjatywa została poparta przez Władze Uczelni, które życzyły sukcesów zarówno na polu naukowym, jak i działalności pomocowej osobom najbardziej potrzebującym. Opiekunem merytorycznym Koła Naukowego Młodych Wolontariuszy została prof. Jadwiga Izdebska, natomiast opiekunem organizacyjnym została mgr Izabela Kaczyńska.