Wykaz tematów poruszanych na spotkaniach Koła Naukowego Kryminalistyki:

 1. Zabezpieczanie, charakterystyka śladów broni w tym palnej (krótkiej, długiej, ostrej itd.).
 2. Wpływ kryminalistyki na tendencje przestępczości w Polsce i na świecie.
 3. Medycyna sądowa – na co zwrócić uwagę przy sekcji zwłok, obdukcji itd.
 4. Charakterystyka śladów substancji narkotykowych i psychotropowych, metod wykrywania i zabezpieczania.
 5. Charakterystyka użycia broni niekonwencjonalnej w celu popełnienia przestępstwa – cechy charakterystyczne, metody wykrywania, zabezpieczania (np. pierwiastków radioaktywnych).
 6. Zabezpieczanie dokumentów przed popełnieniem przestępstw (np. zabezpieczanie pieniędzy).
 7. Informatyka śledcza – przestępstwa komputerowe, metody dochodzenia, zabezpieczania.
 8. Grafologia – zasady badania pisma, cechy charakterystyczne odpowiadające rodzajom pisma.
 9. Osmologia – na czym polega, jak się ją praktykuje, zabezpieczanie śladów.
 10. Palinologia kryminalistyczna – zabezpieczanie pyłków, metody i wykorzystanie w śledztwie.
 11. Traseologia – o czym mówią ślady ruchu o przestępcy.
 12. Termoskopia – charakterystyka śladów cieplnych, wykorzystanie, zastosowanie w praktyce, zabezpieczanie.
 13. Teoria a praktyka w pracy kryminalistyka.
 14. Warunki zatrudnienia i pracy w dziedzinie kryminalistyki, możliwości pracy, zarobki oraz specyfika zawodu.