Koło Naukowe Kryminalistyki


W dniu 07.11.2011 roku odbyło się założycielskie spotkanie Koła Naukowego Kryminalistyki Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Do udziału w Kole zgłosiło się 22 osoby z kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne II roku studiów stacjonarnych. Lista chętnych jest wciąż otwarta do udziału w pracach Koła.

Na spotkaniu zostały wyłonione władze Koła. Opiekunem Koła jest Dr Grażyna Kędzierska.

Członkowie założyciele ustalili, że główne kierunki działalności obejmą:

  • Doskonalenie umiejętności kryminalistycznego ujawniania i zabezpieczania śladów,
  • Rozszerzanie wiedzy kryminalistycznej,
  • Aktywny udział w konferencjach organizowanych przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną oraz inne uczelnie,
  • Badania kryminalistyczne. 

Zarząd Koła Naukowego Kryminalistyki