Interdyscyplinarne Koło Naukowe

Serdecznie zapraszamy studentów NWSP na pierwsze spotkanie rozpoczynającego działalność INTERDYSCYPLINARNEGO KOŁA NAUKOWEGO skierowanego do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych NWSP, kierunku: pedagogika, psychologia, praca socjalna i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 07 listopada 2014 o godz. 18.00 w siedzibie Uczelni przy ul. Hetmańskiej 8.

Zebranie poprowadzi prof. dr hab. Maria Mantur, dr Agnieszka Iłendo – Milewska oraz mgr Izabela Kaczyńska, które przedstawią główne założenia oraz możliwości pracy naukowo-badawczej w Pracowni Naukowej Diagnostyki Medycznej.

Praca w Kole będzie związana z tematami Państwa prac licencjackich i magisterskich, co ułatwi ich wykonanie i napisanie.  Zachęcamy do udziału w działaniach, które przyczynią się do rozwoju naukowego  i poszerzenia Państwa wiedzy z wybranych dyscyplin naukowych.