Koło Naukowe Przyjaciół Natury i Człowieka

Myśl przewodnia:

POKÓJ oznacza nie tylko tolerancję,
przyjaźń i harmonię między ludźmi,
ale także przyjaźń i harmonię
z powietrzem, wodą, ziemią, z roślinami i  ze zwierzętami
.”

•    Jego Świątobliwość  Dalajlama

 

Program i podstawowe cele  - pobierz

Statut Koła Naukowego Przyjaciół Natury i Człowieka - pobierz

 

ZARZĄD   KOŁA:

Michał  Łopiński – Przewodniczący; Psychologia II rok:    michal.lopinski@poczta.fm
Bogusia Bargłowska – Vice- Przewodnicząca, Psychologia II rok:  bogusia78@op.pl
Dorota Radzieszewska – Sekretarz Koła,  Psychologia II rok: dorota_radziszewska@o2.pl
Marek Łowczyński – Skarbnik Koła, Bezpieczeństwo Wewnętrzne: lowczyk@vp.pl
Renata wiśniewska – Członek Zarządu Koła, Pedagogika  II rok:  sazan@poczta.onet.plDr Paweł Karpowicz- Opiekun Koła:  pakarpow@wp.pl

PRZEGLĄD  DOTYCHCZASOWYCH  DZIAŁAŃ   KOŁA


W dniu 19 maja 2015 roku, w godzinach 17.00 – 19.00, w Akcji Sprzątania Świata udział wzięło 50 osób. Były to głównie Studentki i Studenci  I (PIERWSZEGO) roku studiów niestacjonarnych, kierunki:
PEDAGOGIKA
PSYCHOLOGIA
BEZPIECZEŃSTWO   WEWNĘTRZNE
Przybyło też kilka osób ze studiów  magisterskich.
Uprzątnięto Zielony Zakątek wzdłuż ścieżek rowerowych i Rzeki Białej na wysokości ulic Branickiego, Ciołkowskiego i Pod Krzywą.
Ustawiliśmy 5 Tablic z napisami promującymi ochronę środowiska:
1.    SZACUNEK  WOBEC  NATURY   PODSTAWĄ  NASZEJ   KULTURY.
2.    SZACUNEK   WOBEC  NATURY   ŚWIADECTWEM  CZŁOWIECZEŃSTWA.
3.    NATURA   TO  CZĘŚĆ   CIEBIE.  SZANUJ JĄ.
4.    BĄDŹ  DLA   MNIE   DOBRY, A  JA  CI  SIĘ   ODWDZIĘCZĘ.
MATKA  NATURA.
5.    MIEJ  SERCE  DLA   PRZYRODY.   NIE  ZAŚMIECAJ   PŁYNĄCEJ  WODY.
Całość działań przebiegła w pogodnej i pozytywnej atmosferze. Można było odczuć zaangażowanie Studentek i Studentów, ich poczucie sensu ochrony środowiska, jego piękna i świeżości.
Zielony Zakątek wygląda obecnie pięknie, świeżo i daje wytchnienie dla duszy.
Działania miały pozytywny wymiar edukacyjny.
Dostrzegamy też celowość i niezbędność dalszej współpracy z takimi instytucjami, jak Departament Ochrony Środowiska przy Urzędzie Miejskim w Białymstoku, Zarząd Mienia Komunalnego oraz Straż Miejska w celu pielęgnowania dotychczasowych osiągnięć i przy podejmowaniu w przyszłości kolejnych, konstruktywnych działań na rzecz ochrony środowiska.
W tym miejscu pragnę wyrazić gorące podziękowanie dr Wiesławowi Smolskiemu, który podjął moją propozycję współpracy i przyczynił się do sprawnego przebiegu działań proekologicznych, wniósł do nich wiele pozytywnej energii.
Pragniemy szczególnie ciepło podziękować Pani Kanclerz za przychylny stosunek do naszej inicjatywy ochrony środowiska i za ufundowanie przez Uczelnię tablic ekologicznych.

Warto ponadto zauważyć, iż kilka osób, które studiują na naszej Uczelni, a zamieszkują w innych miejscowościach na terenie Województwa Podlaskiego, zdecydowało się – odpowiadając na moją inicjatywę – przeprowadzić Sprzątanie Świata w swoim lokalnym środowisku.


Dr Paweł Karpowicz
Opiekun Koła Naukowego


Dr Paweł Karpowicz,
wykładowca

Fotorelacja

NAJBLIŻSZE   PLANY:

1.    Sprzątanie świata:   Las na Bacieczkach,   28 kwietnia, czwartek godz.17.00 – 20.00. Na zakończenie ognisko i konkurs ekologiczny, nagrody i upominki
2.    Udział Koła Naukowego w Programie Festiwalu Nauki, budynek przy ul Hetmańskiej, 20 maja, piątek, godz.12.00 -14.00
3.    Prezentacja działań Koła oraz promocja Biebrzańskiego Parku Narodowego, budynek główny NWSP, 21 maja, sobota; godz. 13.20 – 13.50.
4.    Konkurs Fotograficzny:  „Najpiękniejsze zdjęcia z Pięknego Podlasia” – wakacje 2016 – rozstrzygnięcie konkursu – październik 2016
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt z Członkami Zarządu Koła