Autor: Administrator,   data: 05.06.2017

Uwaga studenci I roku studiów niestacjonarnych

I stopnia (licencjackich)

 Kierunku Pedagogika  w roku ak. 2016/2017   !!!

 

Informujemy, że należy dokonać wyboru specjalności.

W tym  celu prosimy  zgłosić się do Rektoratu aby  wypełnić stosowną deklarację. Wyboru specjalności należy dokonać do 30.06.2017 r

Specjalności na kierunku Pedagogika:

-  Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

-  Resocjalizacja

- Wychowanie obronne z problematyką przestępczości (wymagane badania lekarskie –   skierowanie w Rektoracie nie dotyczy służb mundurowych, którzy są zobowiązani do  złożenia zaświadczenia o zatrudnieniu )

 

 

Uwaga studenci I roku studiów niestacjonarnych I stopnia  Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

 w roku ak. 2016/2017   !!!

 

Informujemy, że należy dokonać wyboru specjalności. W tym  celu prosimy  zgłosić się do Rektoratu aby  wypełnić stosowną deklarację.

Wyboru specjalności należy dokonać do 30.06.2017 r.

Specjalności na Kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

- Bezpieczeństwo i porządek publiczny ( wymagane badania lekarskie - skierowanie w Rektoracie,
    nie dotyczy służb mundurowych, którzy są zobowiązani do złożenia zaświadczenia o zatrudnieniu lub badań lekarskich 
    wykonywanych do zakładu pracy ) 

Zarządzanie kryzysowe

 

 

Uwaga studenci III roku

 stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich

kierunku  Psychologia w roku ak. 2016/2017   !!!

 

       Informujemy, że należy dokonać zapisów na specjalność.

W tym  celu prosimy  zgłosić się do Rektoratu aby wypełnić stosowną deklarację. Termin zapisów -  do 14.06.2017 r.

(Po dokonaniu zapisów na specjalność przez wszystkich studentów będzie możliwość dokonania zapisu na seminarium magisterskie)

 

 

 

UWAGA STUDENCI
II ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

I STOPNIA  (LICENCJACKICH)
KIERUNKU:      PEDAGOGIKA
 I    BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

w roku ak. 2016/2017

 

Informujemy, że do dnia 15 lipca 2017  r. należy zapisać się na seminarium dyplomowe licencjackie do wybranych promotorów.  ( zapisy osobiście w Rektoracie Uczelni)

 

Uwaga: W przypadku nie zapisania się do promotora w wyznaczonym terminie zapisy będą dokonywane odgórnie.