Autor: Biblioteka,   data: 17.01.2018

UWAGA  STUDENCI

III roku studiów niestacjonarnych I stopnia

kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

 

Termin  zaliczenia poprawkowego
z przedmiotu Prawo policyjne – historia Policji  
prowadzonego przez dr Zbigniewa Siemaka

 04.03.2018 r. (niedziela) godz. 16.40

(NWSP, Al. Jana Pawła II 91)