Autor: Administrator,   data: 08.05.2014

Uwaga studenci
I roku studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w roku ak. 2013/2014


Informujemy, że należy dokonać wyboru specjalności.
W tym celu prosimy zgłosić się do Rektoratu aby wypełnić stosowną deklarację.

Wyboru specjalności należy dokonać do 30.06.2014 r.


Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

- Bezpieczeństwo i porządek publiczny (wymagane badania lekarskie - skierowanie w Rektoracie, nie dotyczy służb mundurowych, którzy są zobowiązani do złożenia zaświadczenia o zatrudnieniu)

- Ochrona osób i mienia (wymagane badania lekarskie - skierowanie w Rektoracie, nie dotyczy służb mundurowych, którzy są zobowiązani do złożenia zaświadczenia o zatrudnieniu)

- Zarządzanie kryzysowe