Autor: Administrator,   data: 08.05.2014

Uwaga studenci
I roku studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

kierunku Pedagogika w roku ak. 2013/2014!


Informujemy, że należy dokonać wyboru specjalności.
W tym celu prosimy zgłosić się do Rektoratu aby wypełnić stosowną deklarację.

Wyboru specjalności należy dokonać do 30.06.2014 r.


Specjalności na kierunku Pedagogika:

- Wychowanie obronne z problematyką przestępczości (wymagane badania lekarskie – skierowanie w Rektoracie nie dotyczy służb mundurowych, którzy są zobowiązani do złożenia zaświadczenia o zatrudnieniu )

- Resocjalizacja

- Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

- Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z edukacją zdrowotną

- Edukacja medialna z projektowaniem graficznym

- Diagnoza i terapia pedagogiczna

- Edukacja zdrowotna z rehabilitacją