Autor: Administrator,   data: 15.05.2014

XII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki
 

W dniu 12 maja 2014 roku w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku odbyły się jak co roku imprezy w ramach XII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Uczelnia zaprezentowała cztery warsztaty, które cieszył się zainteresowaniem, zarówno wśród najmłodszych uczniów, jak i tych starszych.

Pierwsze warsztaty dotyczyły „Emocji i relacji między grupami mniejszości narodowych”, których celem było ukazanie relacji między grupami mniejszości narodowych na Podlasiu oraz pokazanie tego co zrobić, jak żyć by nasze relacje były korzystne i poprawne. Wykład oparty na badaniach prowadzonych przez Katedrę Psychologii NWSP. Dr Agnieszka Iłendo – Milewska swój wykład połączyła z prezentacją multimedialną, która obrazowo i wyraziście uwidoczniła wyniki prowadzonych badań.

Warsztaty Ruch to zdrowie - aktywni od przedszkola poprowadziła Mgr Iwona Romanowska, Mgr Dorota Petelska i Mgr Katarzyna Kossakowska. Zabawa towarzyszy człowiekowi w każdym okresie jego życia. Już w przedszkolu dzieci wiele czasu poświęcają na zabawę. Ważnym punktem imprezy był rozwój aktywności ruchowej dzieci, poprzez gry
i zabawy. Świadome i celowe podejmowanie aktywności prowadzi do harmonijnego rozwoju dziecka, kształtowania psychomotoryki, rozwoju psychiki oraz charakteru i umiejętności społecznych.

Dr Zbigniew Siemak zaprezentował wykład Z historii Policji Pojazdy, umundurowanie, uzbrojenie. Celem pokazu było przedstawienie służby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne (pojazdów, umundurowania, uzbrojenia) od 1918 roku do chwili obecnej.

Na szczególne wyróżnienie zasługują warsztaty prowadzone przez Dr Grażynę Kędzierską Kryminalistyka a Sherlock Holms. Celem prezentacji było przedstawienie problematyki śladów powstających podczas przestępstwa. Członkowie Koła Naukowego Kryminalistyki prezentowali ujawnianie i zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych, śladów rękawiczek i śladów stóp.

 

Galeria zdjęć