Autor: Administrator,   data: 23.04.2017

UWAGA  STUDENCI

II  roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia
(kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne)

 

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych”
prowadzonego przez dr Janusza Faleckiego
 odbędzie się 06 maja 2017 r. (sobota) godz. 15.30

(NWSP, Al. Jana Pawła II 91)