Autor: Administrator,   data: 26.09.2017

TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ POPRAWKOWYCH

ustalone przez wykładowców:


prof. Agata Popławska
29.09.2017r. (piątek) godz. 14.30 – s. 204

dr Grażyna Kędzierska
07.10.2017r. (sobota) godz. 9.00 – czytelnia

dr Joanna Nawrocka  
07.10.2017 r. (sobota) godz. 08.30 – czytelnia 
   

Egzaminy i zaliczenia poprawkowe odbywają się
w budynku NWSP Al. Jana Pawła II 91