Autor: Biblioteka,   data: 02.07.2019

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku zatrudni wykładowców:

-pedagogów o specjalności przedszkolnej i wczesnoszkolnej z tytułem naukowym doktora oraz magistra

CV prosimy przesyłać na adres mailowy: rektorat@nwsp.bialystok.pl