Autor: Biblioteka,   data: 25.07.2019

Od 29.07.2019 (poniedziałek) zapraszamy po odbiór dyplomów ukończenia studiów. 

Przypominamy, że przed odebraniem dyplomu na konto uczelni należy uiścić opłatę w wysokości 60 zł.