Autor: Administrator2,   data: 12.02.2017

UWAGA STUDENCI

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

 

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy studentów z zakresu następujących dyscyplin naukowych: pedagogiki, psychologii, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz pracy socjalnej.

W konkursie mogą wziąć udział tylko prace studentów NWSP w Białymstoku rekomendowane przez Komisje egzaminacyjne przeprowadzające obrony.

Termin nadsyłania prac wraz z ich streszczeniem upływa 31 lipca 2017r.

Warunki udziału w konkursie określa Regulamin.

 

Prace prosimy przesyłać na adres Uczelni:

NWSP w Białymstoku

al. Jana Pawła II 91

15-703 Białystok