Autor: Administrator,   data: 14.05.2014


Akcja Sprzątania Świata
 

W dniu 8 maja 2014 roku w godz. 16.00 - 19.30 miała miejsce Akcja Sprzątania Świata. Przedsięwzięcie, w którym uczestniczyli Pracownicy i Studenci NWSP, zostało zainicjowane przez dr Pawła Karpowicza. Inicjatywę wsparły Władze Uczelni oraz Departament Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Sprzątany był teren wzdłuż ścieżki rowerowej pomiędzy ulicami Miłosza i Ciołkowskiego w Białymstoku. Jest to obszar pięknej roślinności nad rzeką Białą, gdzie zamieszkują dzikie ptaki, takie jak słowiki, bażanty, trzciniaki i inne. W tym wspaniałym rejonie zachowały się liczne drzewa dzikiego bzu, dzikie jabłonie, łozy, wierzby, trzciny oraz inne rośliny charakterystyczne dla nadrzecznych terenów podmokłych.

Obszar ten - o wymiarach 800 na 300 metrów - przeznaczony jest docelowo do pełnienia roli Parku Krajobrazowego. Władze miasta chcą przywrócić na tym obszarze meandry (zakola) rzeki Białej (która została jakiś czas temu uregulowana i przekształcona w kanał) oraz ustawić wieżyczki widokowe dla turystów.

Tym większą radością napawa fakt, iż 20 osób - Studentek i Studentów I roku studiów niestacjonarnych - kierunki BW, Psychologia oraz Pedagogika - przybyło, by wziąć udział w Akcji zadbania o ten teren i usuwania śmieci. Spotkanie rozpoczęło się w budynku Uczelni przy ul. Hetmańskiej 8, gdzie odbyły się elementy integracji grupy i edukacja proekologiczna. Następnie udaliśmy się na tereny zielone.

Jeszcze większą satysfakcją i optymizmem napawa fakt, że w okresie kwiecień - maj 2014 pod wpływem zachęty dr Pawła Karpowicza oraz Władz Uczelni ponad 20 osób - Studentek i Studentów NWSP - zamieszkujących na stałe w innych miejscowościach poza Białymstokiem, zorganizowało i wzięło udział w sprzątaniu własnej okolicy. Tak się wydarzyło w Piszu, Augustowie, Mońkach oraz w trzech miejscowościach wiejskich: Leśne Bohatery, Jamiołki i Bruszewo.
Dziękujemy Uczestnikom i Gratulujemy!