Biblioteka NWSP

 • Biblioteka NWSP jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o charakterze naukowym.  Powstała w 2004 roku i mieści się w budynku głównym przy Al. Jana Pawła II 91.  Dysponuje pomieszczeniami o powierzchni 147 m2

 • Zadaniem Biblioteki  jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej. Biblioteka udostępnia zbiory studentom i pracownikom naukowym NWSP, a innym zainteresowanym umożliwia korzystanie z nich zgodnie z Regulaminem Biblioteki.
 • Czytelnia biblioteki z wolnym dostępem do czasopism została przystosowana do cichej pracy studentów i pracowników naukowych. Czytelnia biblioteki posiada wydzielone stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu i komputerowego katalogu zbiorów bibliotecznych „Libra 2000”. Studenci NWSP mogą korzystać także z bezprzewodowego dostępu do sieci internetowej. Program biblioteczny "Libra 2000" umożliwia studentom przeglądanie katalogu bibliotecznego oraz zamawianie książek przez Internet.
   
 • Biblioteka gromadzi księgozbiór w zakresie odpowiadającym potrzebom uczelni. Są to przede wszystkim publikacje z dziedziny pedagogiczno-psychologicznej tj. resocjalizacji, pracy socjalnej, wychowania obronnego, edukacji medialnej, edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej i zdrowotnej, kryminologii oraz kryminalistyki, bezpieczeństwa wewnętrznego, wydawnictw prawniczych i informatycznych. Dodatkowo posiada bogaty wybór publikacji z takich dziedzin jak socjologia, polityka społeczna, nauki polityczne, etyka, filozofia.
   
 • Biblioteka stale wzbogaca swój księgozbiór o pozycje wydawnicze z zakresu dziedzin będących przedmiotem badań naukowych na Uczelni. Łączna liczba woluminów na dzień 30 września 2011 roku wynosi 11.664, z czego większość stanowią nowości wydawnicze.
   
 • Biblioteka prenumeruje 30 tytułów czasopism krajowych. Lista czasopism
 • W latach 1998-2011 dzięki porozumieniu o współpracy z Biblioteką Pedagogiczną Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku studenci  NWSP bezpłatnie korzystali ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku oraz z jej ośmiu filii powiatowych. Zakup książek do tych bibliotek był częściowo finansowany przez NWSP. Biblioteka Pedagogiczna CEN  

 • Książki wypożyczamy na 2 tygodnie, czasopisma na 1 tydzień. Termin wypożyczenia można przedłużyć osobiście lub telefonicznie. Tel. (085) 742 01 99 wew. 18.