Plan zajęć studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich                                                   


Plan studiów dziennych


 

Plan zajęć studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich                                                   


Psychologia I rok zaoczne